Boligsalgsrapporten ble lansert som et samarbeid mellom takstorganisasjonene og forbrukermyndighetene.
Hensikten er å redusere reklamasjoner fra nye eiere i forbindelse med at eiendommer ble solgt med åpenbare mangler.

Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger

Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF), NITO TAKST og kan kun utføres av personell godkjent i et av disse forbundene.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapporten øker tryggheten for alle impliserte parter i eiendomsskiftet.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, ettersom det ikke foretas åpning av konstruksjoner.
Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk. Dette gjelder selv selger benytter en eiendomsmegler.

Om takstingeniører

NITO Takst er ledende i taksering med takstingeniører som har bred formell og reell kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer bygg vurdering. Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet” Boligsalgsrapporten”. I denne godkjenningen har NITO-takst også satt som krav at utøverne skal inneha VERITAS-godkjenning.
Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en av våre takstingeniører utføre en Boligsalgsrapport, gjerne med arealkontroll og verditakst.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no