Etter at endringene i avhendigsloven ble stadfestet 1. januar 2022, kan selger av bolig- eller fritidseiendom vanskelig oppfylle opplysningsplikten uten en tilstandsrapport. Dermed er det i realiteten "krav" om tilstandsrapport i forbindelse med salg av boliger. 

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse.

Takstingeniøren vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på.

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport.

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk .

I denne godkjenningen har Norsk takst også gitt sine medlemmer valgfriheten til å innarbeide VERITAS-godkjenning, som ett ytterligere kvalitetsstempel. 

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no