Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/långiver . Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.
Første besøk er normalt ved oppsatt råbygg.
Andre besøk er normalt når bygget er innvendig klart til maling.
Tredje besøk er normalt ved overlevering.
Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst . Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

Dokumenterbyggelanskontroll

I forbindelse med byggelånskontroll må alle kontrakts dokumenter, tegninger og budsjett foreligge.

Dine valg

Ofte ordner byggelånsbanken med byggelånskontroll. Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.
Det gjøres spesielt oppmerksomt på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres ingen teknisk kontroll. Er det ønskelig med en teknisk kontroll kan byggherre bestille dette som en tilleggs tjeneste fra LofotTakst AS

Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no