For å lokalisere luftlekkasjene, er termografering den optimale kontrollmetode.

bcam

Termokamera (IR kamera) registrerer temperaturforskjell ned til 0,06ºC.
Objekter som har overflatetemperaturer høyere enn - 273 Co sender ut varmestråling.
Slik varmestråling kan bare oppfattes med øynene ved hjelp av termografiutstyr som omgjør strålingsintensiteten til farger og benytter en fargeskala som skjelner mellom de ulike temperaturer

Når en retter et Termokamera mot en bygningsdel vil noe av strålingen passere gjennom utstyres optikk og registreres. Strålingens intensitet er avhengig av overflatens temperatur og strålingsegenskaper.
For å termografere bygninger må man vite mye om byggeteknikk og kjenne til hvordan varmestråling opptrer i bygninger . Målinger av bygninger skjer normalt etter NS-EN 13187.
For kontroll av feltisolering bør man ha temperaturforskjell på minimum 15grader . For å lokalisere uønskede luftlekkasjer er det nok med temperaturforskjell på ca . 5grader.
Termografering bør planlegges nøye før start, bl.a. ved å registrere ute- og innetemperatur, trykkforhold, varmekilder som kan innvirke, samt hensynta solstråling.

fargeskala1 fargeskala2

Termografi/IR-teknikk kan brukes til å:

  • Påvise bygningens tilstand med hensyn på isolasjon og kuldebroer.
  • Påvise mulige skader som følge av fuktighet i isolasjon.
  • Lokalisere kilder for trekk
  • Vise tilstanden og varmefordelingen til sentralfyringsanlegg, takvarme, elektriske varmekabler og vannbåren gulvvarme.
  • Avdekke overoppheting av elektrisk komponenter og fordelingsutstyr
  • Kontrollere temperaturfordeling i pipeløp i fyringssesongen.
  • Påvise omfang av vannlekkasjer, lekkasjer i produksjonsanlegg, påvise varmesystemer mv
  • Registrere varmestrømmer til oppvarmede flater i biler, båter, campingvogner
  • Påvise nøyaktig posisjon for nedstøpt kabel eller varme/kjølerør

 

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no