De som bygger nytt, bygger om, foreta skifte eller refinansiere lån møter begrepet verditakst.
Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.

For eiendommer som skal selges anbefales tilstandsrapport med arealmåling og verditakst.

Ved en verditakst lager takstingeniøren en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en enkle teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.  

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Her vurderes også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.  Takstingeniøren har tilgang til en database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

For landbrukseiendommer har konsesjonsloven og odelsloven begrensninger ved verdisetting.
For næringseiendommer og andre konsesjonsbetingede eiendommer gjelder spesielle regler for verdisetting.

 

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst etter ny befaring.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no