De som bygger nytt, bygger om, skal selge eller kjøpe, foreta skifte eller refinansiere lån møter begrepet verditakst.
Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.
Takstmann kan kontrollmåle areal med laser dersom kunden ønsker dette. Man kan da unngå tvistesak om arealsvikt ved et evt. salg.
For eiendommer som skal selges anbefales boligsalgsrapport med arealmåling og verditakst.

Verditaksten inneholder:

  • Opplysninger om selve eiendommen
  • Opplysninger om bebyggelsen
  • Areal og anvendelser
  • Beskrivelse av standard
  • Bygge kostnad for eiendommens bygninger
  • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verdiberegning, samt anbefalt låne- og salgsverdi

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Takstingeniøren har tilgang til en database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

For landbrukseiendommer har konsesjonsloven og odelsloven begrensninger ved verdisetting.
For næringseiendommer og andre konsesjonsbetingede eiendommer gjelder spesielle regler for verdisetting.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no